Sponsoring

Voor MLTV'90 betekent sponsoring meer dan een welkome bron van inkomsten. Het streven naar onderlinge betrokkenheid, zakelijke contacten, goede public-relations en promotie, zijn zaken die wij uitermate serieus nemen. MLTV'90 heeft dan ook een scala aan mogelijkheden voor sponsoring:

Hoofdsponsor

Het hoofdsponsorschap is niet exclusief voorbehouden aan één bedrijf. Meerdere bedrijven kunnen als hoofdsponsor aan MLTV'90 zijn verbonden. Uiteraard heeft iedere hoofdsponsor de garantie c.q. het exclusieve recht, als enig bedrijf uit een bepaalde branche, als hoofdsponsor te mogen optreden.

Adverteren

Adverteren bij MLTV'90 is op vele wijze mogelijk hieronder een opsomming van de een aantal mogelijkheden:

· Internet advertentie
Zoals u ziet beschikt MLTV'90 over een moderne website. Op deze site is het ook mogelijk om uw advertentie te plaatsen. dit kan in het advertentieblok op de homepagina, maar ook op een bepaalde veel bezochte pagina. Wanneer uw bedrijf zelf een internetsite heeft, dan zal hier via een link naar worden verwezen.

· Windschermreclame
Het is mogelijk om langs de banen uw naamsbekendheid te vergroten. MLTV'90 beschikt over 11 banen waarlangs windschermen geplaatst kunnen worden. Hierbij zijn de banen 1 en 8 voorbehouden aan de hoofdsponsors. Het grote aantal van 1000 leden van de vereniging staat borg voor deze investering in uw bedrijf. Hiernaast loopt tijdens toernooien en de competitie het aantal tennissers dat op deze manier kennis kan nemen van uw bedrijf aanzienlijk op.

· Scorebord
Het vermelden van uw bedrijfsnaam en logo op de scoreborden bij de diverse banen is een andere vorm van ondersteuning. Om meerdere bedrijven in de gelegenheid te stellen om de scoreborden van hun naam en logo te voorzien, is dit gemaximeerd op twee scoreborden per bedrijf.

· Materiaal / Ballensponsoring
Een aantrekkelijke manier om uw bedrijfsnaam bij iedere slag onder de aandacht te brengen van onze leden, is het sponsoren van de ballen. Uw bedrijfsnaam en eventueel logo worden op de ballen gedrukt. De hieraan verbonden kosten zijn afhankelijk van het aantal ballen dat u van uw bedrijfsnaam wilt voorzien.

Evenementen sponsoring

MLTV'90 is een zeer actieve vereniging en organiseert dan ook tal van evenementen. Naast de jaarlijkse clubkampioenschappen voor de jeugd, junioren en senioren zijn er tal van veel bezochte toernooien (bijv.: openingstoernooi, familietoernooi, koffietoernooi) welke stuk voor stuk worden aangekleed met leuke attracties. Ook andere evenementen als kindermiddag en dergelijke vinden met regelmaat plaats op ons park.

Tijdens één van die evenementen kan uw bedrijf centraal staan als sponsor van de dag. Uw bedrijfsnaam kunt u eventueel koppelen aan het evenement en u wordt de mogelijkheid geboden om tijdens het evenement vlaggen op te hangen alsmede folders uit te delen. Uw naam zal tijdens de promotie van het evenement op internet en middels folders op de baan regelmatig genoemd worden.

Kleding- / Teamsponsoring

Uitgezonderd de selectieteams van MLTV'90 is het mogelijk om een competitieteam te ondersteunen door het aanbieden van een kledingpakket met daarop vermeld de naam en het logo van uw onderneming (in overleg met de sponsor samen te stellen).

Naam en logo op kleding is inzake de grootte gebonden aan regels vastgesteld door de KNLTB. Naast de directe kosten voor aanschaf van de kleding, dient de sponsor een financiële bijdrage aan MLTV'90 te betalen.

Talentensponsor / Trainingssponsor

MLTV'90 kent een aantal zeer talentvolle jonge spelers en speelsters, die landelijk op het hoogste niveau spelen. De kosten die hieraan zijn verbonden(verenigingstraining, privé-training, reizen, kleding, e.d.), zijn zowel voor de vereniging als de ouders aanzienlijk. De mogelijkheid bestaat om bijvoorbeeld jaarlijks een talent te adopteren. De "adoptie" van het talent, vindt plaats in overleg met het MLTV'90-bestuur.

Naast wedstrijd- en trainingskleding is het eveneens de bedoeling dat u een vastgesteld bedrag ter beschikking stelt voor andere kosten, die ten goede komen aan het "geadopteerde" talent.

Vrienden van MLTV'90

In de kantine van het tennispark bevindt zich een wand met Vrienden van MLTV'90. Door middel van een plaquette op deze wand kunnen bedrijven en particulieren, tegen een geringe vergoeding, kenbaar maken dat zij de vereniging een warm hart toedragen. Bedrijven hebben hiermee tevens een unieke kans hun naamsbekendheid te vergroten.

Voor meer informatie over sponsormogelijkheden en de daarbij behorende vergoedingen en tegenprestaties, kunt u contact opnemen met de sponsor commissie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.