Kerstboodschap van de voorzitter

De besturen van de stichting en vereniging nodigen u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018 vanaf 16.00 uur zodat we met elkaar, uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje, het nieuwe jaar kunnen inluiden.

Algemene ledenvergadering
In verband met de ontwikkelingen rond de padelbanen hebben we besloten de vergadering niet in januari in te plannen maar op 15 februari 2018. Uitnodiging en nadere informatie volgen in januari.

Noodklok
Per maart 2018 zal ik als voorzitter van MLTV ‘90 aftreden en ik ben niet herkiesbaar. Het bestuur heeft al een aantal mensen gevraagd of zij interesse heeft om het voorzitterschap over te nemen maar tot nu toe is het ons nog niet gelukt een opvolger te vinden. In de ALV van 2017 hebben we geprobeerd op een ludieke wijze vrijwilligers voor het bestuur te werven wat helaas ook niets heeft opgeleverd.
Naast de functie van voorzitter zal waarschijnlijk ook de functie van PR in maart vacant komen en
daarnaast missen we al sinds een jaar een secretaris en een voorzitter van de sponsorcommissie. Dit alles kan er toe leiden dat het bestuur dan statutair uit te weinig mensen bestaat met alle gevolgen van dien. Als klap op de vuurpijl zullen de voorzitter Jeugdcommissie en de voorzitter van de TC in 2018 aan hun laatste jaar beginnen.
Kortom een nijpende situatie. In onze voorstelling zou het mooi zijn als er (buiten de penningmeester) een heel nieuw bestuur komt. Het huidige bestuur heeft nu het nodige op de rit gezet en we hebben mensen nodig die het leuk vinden om al onze plannen verder uit te werken en met frisse energie verder te gaan om onze mooie tennisvereniging weer nieuw elan te geven. Wij (de huidige bestuursleden) kunnen de nieuwe bestuurders dan rustig inwerken zodat die niet in het diepe gegooid worden. Ook vanuit andere hoeken heb ik vernomen dat men klaar staat om de nieuwe bestuursleden te ondersteunen. Een optie is misschien om de functies wat op te splitsen zodat je er niet al te veel tijd aan kwijt bent dus ook daar zit ruimte om het bestuurswerk nog aantrekkelijker te maken.
Mijn vraag aan u allen: wie wil de uitdaging aangaan om het bestuur van MLTV ‘90 te vormen?
We zitten in een dalletje maar er zijn mooie ontwikkelingen gaande. Denk aan de padelbanen en denk aan het onderzoek of verhuizing naar sportpark Polanen ons voordeel kan oplveren. Er is ruimte voor goede ideeën en nieuwe kansen. Ik ben ervan overtuigd dat we vanaf nu alleen nog maar kunnen groeien wat een enorme uitdaging is.
Om positief af te sluiten: we hebben een nieuwe WTK-commissie die zich snel aan u zal voorstellen alsmede en padelcommissie waar u ook op korte termijn heel veel van zult horen.

Rest mij om iedereen, namens de beide besturen, fijne feestdagen te wensen en een mooi uiteinde.

Laura Braun
voorzitter MLTV ‘90