MLTV ’90 1e Westlandse padel vereniging!

We hebben vorige week vrijdag 24 november een Algemene Ledenvergadering ingelast om te stemmen over de aanleg van twee padelbanen.

Voor het eerst in jaren hadden we om acht uur het aantal stemgerechtigde leden dat nodig is om beslissingen te kunnen nemen in huis. Uniek!
Na een korte introductie en het beantwoorden van een aantal vragen (zie onderaan) zijn we overgegaan tot de stemming. Met handopsteken werd al snel duidelijk dat heel veel mensen enthousiast voor stemden en op de vraag of er nog leden tegen waren reageerde niemand. Het voorstel tot de aanleg van twee padelbanen is dus UNANIEM aangenomen en daar zijn wij heel erg blij mee!
Er is gelijk een padelcommissie opgericht door een stel enthousiaste mannen die zich gaan buigen over de activiteiten die er georganiseerd gaan worden om zoveel mogelijk mensen op ons park te krijgen en te laten zien wat MLTV allemaal te bieden heeft. Ook is/zal er via de regionale media de nodige aandacht aan ons (worden) besteed.
Kortom MLTV ’90 2.0 staat op de rit en we nodigen alle leden van MLTV ’90 uit om in maart een vriend of vriendin uit te nodigen om eens een keer te komen tennissen / padellen

Namens de besturen
Laura Braun